Sosyal Medya Nedir?

İnternetin evlerimize girmeye başladığı dönemlerde, bilgi web teknolojilerini kullanabilen kişi ve kurumlar tarafından web siteleri üzerinden sunuluyordu.


Web siteleri genellikle dijital gazete niteliğindeydi. Kullanıcılar dizinler ve arama motorları gibi araçlarla bilgilere ulaşıyor, ancak etkileşime giremiyordu.

Geleneksel medyaya benzer şekilde tek yönlü bilgi paylaşımının hakim olduğu bu dönem Web 1.0 olarak adlandırılmaktadır.

Ardından bloglar ve wikiler gibi kullanıcının da katılımını mümkün kılan web sitelerini ortaya çıktı. İnternet erişimin yaygınlaşması, talep edilen bilginin artması ve içeriğin kullanıcılar tarafından zenginleştirilmeye başlamasıyla Web 2.0 olarak adlandırılan yeni dönemin kapıları açıldı.

“Web 2.0, web hizmetini iyileştirmek amacıyla ziyaretçilerin siteye katılımını sağlamak, yine aynı amaçla diğer sitelerle ve ziyaretçilerle işbirliği yapmak fikrine dayanan bir akımdır.” wikipedi.org

Kullanılabilirliği arttıran iyileştirmeler , kitlelerin içerikleri etkin bir şekilde takip edebilmesini ve katkıda bulunabilmesini kolaylaştırdı. Paylaşımlar arttı ve etkileşim hızlanmaya başladı.

Küresel İnternet Trafiğinin Büyüme Grafiği
evolutionoftheweb.com

Kullanıcıların arkadaşlarıyla bağlantı kurabilmesini, ilgi alanlarını, hedeflerini, ilişkilerini paylaşabilmelerini sağlayan sosyal ağların yaygınlaşmasıyla Web, her kesimden kullanıcıya hitap eden bir yaşam ve varlık alanı haline geldi.

Sosyal medya bugün, Web 2.0 teknolojileri ile inşa edilen, her kullanıcının aktör haline geldiği medya sistemleri ve bu sistemlerdeki bilginin bütününü temsil eden bir kavramdır.

Kullanıcı Deneyimi (UX) Nedir?

Kullanıcı deneyimi görece yeni bir tanım olsa da kökenini insan faktörü, yani ergonomiye dayanır.

Ergonomi ise en geniş haliyle, süreçleri insana uygun hale getirmeyi amaçlayan uygulamalar bütünüdür. “Şeylerin” insanlar tarafından daha verimli, güvenli, rahat ve etkili bir şekilde kullanılması amaçlar. Bu amaçla insan davranışı, yetenekleri, kısıtlılıkları ve diğer karakteristikleri ile ilgili bilgileri araştırır.

Bu “şey” bir savaş uçağı, savaş haberlerini izlediğiniz televizyonun kumandası ya da “bombaların üzerine taramalı tüfek takalım” gönderisini paylaştığınız bir mobil uygulama olabilir.

Bu örnekleri verme sebebim savaş endüstrisinin bu alandaki çalışmaların en önemli tetikleyicilerden olmasıdır. Dev bütçelerle geliştirilen araçların askerler tarafından istenilen şekilde kullanılamaması, bu alanda çalışacak komiteler kurmayı zaruri kılmış.

Dağınık halde devam eden çalışmalar, 20. yüzyılın ortalarında Ergonomi başlığı altında toplanmış, zamanla kullanılabilirlik standartları ve kriterleri geliştirilmiştir.

Kullanılabilirlik standartları işlevsel gereksinimlere odaklanmıştır. Ancak işlevsel ihtiyaçları eksiksiz karşılamasına rağmen tercih edilmeyen, kullanılmayan sistemler, daha kapsamlı bir kavram ihtiyacını göstermiş ve böylelikle “kullanıcı deneyimi” ortaya çıkmıştır.

“UX bugün bir ürün ya da hizmeti, son kullanıcı için anlamlı ve değerli yapan bütün iyi özelliklerinin – görünüşünden etkileşim sonucunda yarattığı his ve hayatlarımızda nasıl konumlandığına kadar – temsilcisidir.”

ucmak.org
Kullanıcı Deneyimin Kapsamı

Kullanıcı deneyimi; kullanıcının bir ürün, ortam ya da servisle etkileşiminin tüm yönleriyle ele alındığı çok aşamalı bir süreçtir.

Hedeflenen kullanıcıların. alışkanlıklarını, beklentilerini incelemeyle başlar, her aşamada uygun tekniklerle ölçümler ve ölçümlere bağlı revizyonlarla devam eder.

uxpatr.com – Kullanıcı Deneyimi Süreci